# POST er den trafikken som skal gå frem og tilbake til databaseløsningen(?)
#Oppsett på det som vises på siden Bli medlem i dag
  • Your password can’t be too similar to your other personal information.
  • Your password must contain at least 8 characters.
  • Your password can’t be a commonly used password.
  • Your password can’t be entirely numeric.
Enter the same password as before, for verification.
Required. Enter your first name.
Required. Enter your last name.
Required. Enter your location.
Har du allerede en bruker? Logg inn